Chat alert

Søk om The American Express Platinum Card

Søk om kortet her, med eller uten Bank ID.

Vennligst vent...

Du kan bruke BankID og få søknaden godkjent i dag!

For at vi skal kunne gjøre en forsvarlig kredittvurdering, er vi pålagt å foreta en beregning av din betjeningsevne. Kredittopplysningsforetak foretar en slik beregning på bakgrunn av opplysninger som du har gitt i denne søknaden samt statistisk informasjon og markedsdata som de innhenter og bearbeider. Slik informasjon er f.eks. utgifter til livsopphold, bo -og strømutgifter, utgifter til bil m.m.

Velger du BankID vil en del felter i skjemaet være forhåndsutfylt.
Innvilges søknaden , sendes kortet til den postadressen du har registrert her.

 

The American Express Platinum Card