Erklæring om personvern

Erklæring om personvern på Internett, American Express® Norge

Denne erklæring om personvern publiseres i Norge for norske statsborgere og personer med fast bosted i Norge, og gjelder bare for American Express' norske produkter og tjenester. Dersom du har et American Express-produkt som ikke tilbys av American Express i Norge, se siden "Worldwide Sites" under hjemmesiden til American Express, velg et annet land og gå gjennom personvernernbestemmelsene på nettstedet der.

Ditt personvern er viktig for oss. Vi håper følgende redegjørelse vil hjelpe deg å forstå hvordan American Express innhenter, bruker og sikrer de personopplysningene du gir til oss på vårt nettsted.
 
Følgende omfattes av erklæringen:

Sikkerhet

Når du sender fortrolige personkontoopplysninger til oss på ett av American Express' nettsteder, krever vi at det først etableres en "sikker forbindelse" med SSL (Secure Socket Layer).

Innhenting av opplysninger

Når du blar i americanexpress.no og ikke har registrert deg som bruker av noen onlinetjeneste fra American Express, forblir du anonym. Personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse innhentes ikke mens du leser. American Express bruker imidlertid såkalte "cookies" eller informasjonskapsler for å samle informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes. Opplysninger om blant annet hvilken server datamaskinen din er logget på, hvilken nettleser du bruker (for eksempel Netscape eller Internet Explorer) og om du svarer på en bannerannonse eller e-post for American Express, samles inn og spores samlet. Denne informasjonen benyttes til å måle antall tilbakemeldinger på bannerannonser og e-posttilbud.

Registrering som bruker av produkter og tjenester som tilbys online

For å kunne tilby deg et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste via nettet, kan vi i noen tilfeller be om at du frivillig gir oss personopplysninger som e-postadresse og kortnummer (hvis du for eksempel er American Express Cardmember eller bruker av American Express Online); opplysningene brukes blant annet ved korrespondanse, registrering av nettsted, videre kan du kontrollere regningen eller investeringene dine online, foreta kjøp, delta i online spørreundersøkelser og bidra til at vi kan levere et produkt eller en tjeneste til deg via nettet på en effektiv måte, herunder også utvikle eller tilby produkter og tjenester som du måtte være interessert i.

Personalisering

Hvis du er kjent for oss som registrert bruker av en onlinetjeneste fra American Express, kan vi, det vil si alle selskaper i konsernet American Express verden over samt andre organisasjoner som tilbyr produkter og tjenester fra American Express, koble opplysninger om din bruk av americanexpress.no og vedkommende onlineprodukt eller -tjeneste som du benytter med bestemte andre online- og offline-opplysninger vi har om deg som kunde hos American Express, blant annet detaljer om hvor og hvordan du bruker våre produkter og tjenester og priser på slike produkter og tjenester, samt opplysninger du har gitt oss og opplysninger som er tilgjengelige fra eksterne kilder, for eksempel forhandlere og markedsføringsorganisasjoner, for derved å kunne by deg en spesialtilpasset onlineopplevelse og gi deg aktuelle tilbud og oppdateringer så vel online som offline. Vi bruker også en informasjonskapsel ("cookie") for at vår server skal kunne gjenkjenne deg som registrert bruker av onlinetjenester fra American Express neste gang du besøker nettstedet vårt.

Bruk av opplysninger

Opplysninger du har gitt oss kan bli brukt til for eksempel å yte en tjeneste, sikre korrekt fakturering, måle kundeinteressen for våre forskjellige tjenester og informere deg om produkter og tjenester. Hvis du gir oss din e-postadresse eller har gjort dette tidligere, eller hvis vi får e-postadressen din fra en annen kilde, kan vi komme til å sende deg tilbud via e-post. Slike tilbud kan være basert på opplysninger som du har gitt i din første transaksjon med oss, i spørreundersøkelser, opplysninger som kan indikere kjøpspreferanser og livsstil, samt opplysninger som er tilgjengelige fra eksterne kilder som forhandlere og markedsføringsorganisasjoner. Slike e-posttilbud kommer direkte fra American Express.

Når vi sender e-post til deg, finner vi i noen tilfeller opplysninger om din e-postadresse, for eksempel om du kan lese e-post i html-format med mye grafikk. Hvis e-postadressen din er håndterer html, kan vi velge å sende deg grafikkrik html-post.

Merk at vi ikke gir e-postadressen din videre til våre forretningspartnere. Vi kan imidlertid sende deg tilbud på vegne av våre forretningspartnere. Vær oppmerksom på at dersom du benytter deg av et tilbud fra en av American Express' forretningspartnere og blir kunde hos denne, kan det være at denne for sin egen del ønsker å sende tilbud til deg. I så fall må du informere vedkommende særskilt hvis du ikke ønsker å motta tilbud fra dem i framtiden.

Vårt mål er å levere tilbud til mennesker som vi tror vil finne dem relevante og av verdi. Tilbud utarbeides og håndteres under strenge vilkår som skal sikre at personlige kundeopplysninger ikke kommer på avveie. Du kan imidlertid når som helst be om ikke å få tilsendt slike tilbud.

Informasjonsbearbeiding og global dataoverføring

American Express yter teknisk støtte og viderebehandling for opplysninger innsamlet via konsernets internettsider verden over i USA, et land som ikke har like omfattende datavernlovgivning som Den europeiske union. American Express kan også avdekke eller gi tilgang til våre opplysninger fra andre land utenfor Den europeiske union der datavernlovgivningen kan være mindre omfattende enn i Den europeiske union. I slike tilfeller har American Express imidlertid truffet egnede tiltak for å sikre at dine opplysninger har samme beskyttelsesgrad i USA og andre land som i Den europeiske union. 

Barn

Vi bruker ikke americanexpress.no for med vitende og vilje å tilegne oss opplysninger fra eller drive markedsføring rettet mot barn under 18 år.

Selskapets personvernforpliktelser

Som et selskap som lenge har vært ledende når det gjelder å sikre kundens personvern, støtter American Express aktivt opp om de initiativer bransjen har igangsatt for å ivareta individets personvernrettigheter på Internett og ved alle former for elektronisk handel. Personvernerklæringen for internettkunder hos American Express gjør disse prinsippene gjeldende for våre onlinekunder, og fastslår vår forpliktelse til å ivareta kundens personvern.

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen, kan du ringe 800 68 100. Du kan også skrive til oss på adressen American Express Card Services Unit, DNB Bank ASA, 0021 Oslo. Videre kan du be om et eksemplar av personvernerklæringen som vi sendte ut før internettoppdateringene som er gjort i dette dokumentet. Merk at American Express' internettsider i andre markeder har personvernerklæringer som er fullt ut i samsvar med prinsippene om kundens personvern. Disse kan bli endret etter behov for bestemte produkter og tjenester eller for å bringes i samsvar med lokale lover eller skikker rundt om i verden.

Valgfrihet for kunden - adressert reklame (DM) og telefonsalg

Hvis du ønsker å reservere deg mot tilbud fra American Express via post eller telefonsalg i Norge, hvis du ønsker opplysninger om kontoen din eller hvis du har et spørsmål eller en sak som opptar deg, vennligst ring kundeservice på det telefonnummeret som er oppført på kontoutskriften din.

Din rett til tilgang og korrigering

spørsmål fra deg vil vi fortelle hvilke opplysninger vi sitter inne med om deg og forelegge deg disse i samsvar med gjeldende lov. Det kan bli krevd betaling for dette slik loven tillater. Hvis du mener at noen av de opplysningene vi har om deg er feilaktige eller ufullstendige, bør du omgående skrive til American Express Card Services Unit, DNB Bank ASA, 0021 Oslo. Enhver opplysning som viser seg å være feilaktig eller ufullstendig, vil bli korrigert omgående.

Linkede nettsteder

Vær oppmerksom på at andre nettsteder som du kobler deg opp til fra americanexpress.no kan inneholde personvernbestemmelser som skiller seg fra de bestemmelsene som er nevnt her.

Endringer i Personvernerklæring for internettkunder - Norge

Endringer i vår personvernerklæring for Internett vil bli kunngjort her slik at du kan holde deg fullt informert om hvilket personvern vi gir og hvilke valg du har med hensyn til vår bruk av personopplysninger for markedsføringsformål.

Siste revisjonsdato: 30. april 2008

Innhenting av opplysninger

Beskrivelse: Dette avsnittet er oppdatert for å gi en mer konkret redegjørelse for hvilke opplysninger vi innhenter og hvilke ikke, og for å forklare mer detaljert hvordan vi setter sammen opplysninger som innhentes online og offline om registrerte brukere av en onlinetjeneste fra American Express.

Om informasjonskapsler ("cookies")
"Cookies" ble opprinnelig utviklet for at et nettsted skulle kunne identifisere en brukers nettleser som tidligere besøker og dermed lagre og huske eventuelle preferanser som måtte ha blitt angitt mens brukeren var inne på nettstedet. En informasjonskapsel er en liten tekststreng som et nettsted kan sende til din nettleser. En slik kapsel kan ikke hente inn noen andre data fra harddisken din, overføre datavirus eller fange opp e-postadressen din. Cookies brukes i dag av nettsteder for å gjøre besøket lettere for brukeren; generelt kan de på en sikker måte lagre brukerens ID og passord, personalisere hjemmesider, identifisere hvilke deler av et nettsted som er besøkt og holde oversikt over hva som er lagt i en "handlekurv".

Hvis du bare blar i americanexpress.no, identifiserer en kapsel bare nettleseren din. Hvis du blir registrert bruker på et American Express-nettsted (med eget brukernavn og passord), bruker vi kapsler slik at vi kan gi tilpasset informasjon som vi tror vil være til nytte for deg på grunnlag av angitte preferanser, andre opplysninger vi har om deg som kunde hos American Express samt opplysninger som er tilgjengelige fra eksterne kilder, for eksempel valgmanntallet. Det er mulig å stille inn nettleseren slik at du får vite når en kapsel blir plassert - på denne måten kan du velge om du vil godta en kapsel eller ikke. Hvis du bare er innom nettstedet vårt og ikke er registrert bruker, trenger du ikke godta kapselen. Hvis du derimot besøker et nettsted der du vil få tilgang til fortrolige kontoopplysninger om deg selv (for eksempel kontroll av regning), må du godta kapslene for denne siden ettersom disse er avgjørende for å kunne administrere siden på en sikker måte. Selv om du godtar en kapsel, kan du fortsatt reservere deg mot e-posttilbud.

American Express Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern (”Retningslinjene”) beskriver hvordan American Express og dets heleide, direkte og indirekte, datterselskaper (“American Express”) vil samle inn, bruke, lagre, dele, overføre, slette eller på annen måte behandle (samlet betegnet ”behandle”) dine personopplysninger. Personopplysninger vil si enhver informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.  Rutinene for personvern som beskrives i disse Retningslinjene vil bli brukt av American Express globalt, og sørge for adekvat og konsistent beskyttelse ved behandling av dine personopplysninger. I disse Retningslinjene skal ”du” og ”din” / ”dine” bety enhver fysisk kunde av eller ansatt i American Express og enhver annen fysisk person vi behandler personopplysninger for, og ”vi”, ”oss”, ”vår” og “American Express Gruppen” skal bety American Express.

1.    Innsamling: Vi vil kun behandle personopplysninger som det er behov for å behandle, og ved lovlige og rimelige hjelpemidler.

2.    Melding og Behandling: Der det ikke fremgår direkte fra produktet eller tjenesten du etterspør eller der det ikke følger klart av ditt forretningsforhold med oss, vil vi fortelle deg hvordan dine personopplysninger vil behandles og hvilke selskaper in American Express Gruppen som er ansvarlig for behandlingen.  Vi vil behandle dine personopplysninger korrekt og kun for de formål vi har informert deg om, for formål du har tillatt eller formål som følger av gjeldende lov.  I tillegg har du anledning til å reservere deg mot behandling som er uttrykkelig tillatt under lov.

3.    Valg: Vi gir kunder muligheten til å ha sine personopplysninger inkludert i eller fjernet fra lister som brukes for markedsføringsformål, i henhold til gjeldende lov. Dette inkluderer produkter og tjenester tilbudt fra American Express og produkter og tjenester som tilbys i samarbeid med våre forretningspartnere.  Hver av våre forretningsenheter vil selvsagt fortsette å sende kunder informasjon om produkter og tjenester de mottar knyttet til forretningsvirksomheten.

4.    Datakvalitet: Vi bruker velegnet teknologi og veldefinerte rutiner for å behandle dine personopplysninger, prompte og nøyaktig. Vi vil ikke oppbevare dine personopplysninger lenger enn nødvendig, med mindre det er påkrevd av gjeldende lov.

5.    Sikkerhet og Konfidensialitet: Vi oppbevarer dine personopplysninger konfidensielt og begrenser adgang til dine personopplysninger til dem som har spesifikt behov for adgang for å utføre forretningsoppgaver, med mindre annet er tillatt under gjeldende lov. Vi viser derfor til industristandard og bruker rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert tilgang, destruksjon, bruk, endring eller visning. Vi krever industristandard sikkerhetstiltak fra tredjepart som er autoriserte av oss til å behandle dine personopplysninger på våre vegne.

6.    Deling av Data: Vi deler dine personopplysninger med tredjepart bare når det er nødvendig for å tilby deg produkter og tjenester, eller som ledd i vårt forretningsforhold til deg, når vi på forhånd har informert og fått tillatelse fra deg, i forbindelse med vår innsats for å redusere svindel eller kriminell virksomhet, i henhold til lov.

7.    Åpenhet og Datatilgang: Dersom du ber om det vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles og rettigheter og rettemuligheter du har under disse Retningslinjene. Du kan spørre oss om hvordan dine personopplysninger lagres eller behandles av American Express. Du vil gis tilgang i henhold til loven i ditt hjemland, uavhengig av hvor behandlingen eller lagringen skjer. Dersom data er ukorrekte eller ufullstendige, kan du kreve at dataene rettes.

8.    Internasjonal Overføring: Der det ikke følger av typen internasjonale produkter eller tjenester du etterspør, eller fra ditt forhold til oss, vil vi informere deg dersom personopplysninger overføres utenfor hjemlandet ditt og sørge for at slik overføring utføres i samsvar med gjeldende lov. Uavhengig av hvor dataene overføres til er de beskyttet av disse Retningslinjene.

9.    Ansvar: Hvert selskap i American Express Gruppen og deres ansatte vil behandle dine personopplysninger kun i samsvar med disse Retningslinjene. Vi gjennomfører opplæring og undersøkelser i samsvar med disse Retningslinjene. Ansatte som bryter Retningslinjene vil kunne bli gjenstand for disiplinære tiltak, herunder oppsigelse. Ansatte forventes å rapportere brudd på Retningslinjene, og kan gjøre dette til overordnede, til selskapsenhetens ansvarlige for regulatoriske forhold, til juridisk avdeling, til personvernkontoret eller til selskapets ombudsmann.

10.    Ansvarlighet: Du kan håndheve disse Retningslinjene i landet ditt overfor ethvert selskap i American Express Gruppen som er ansvarlig for dine personopplysninger, som en tredjeparts berettiget i henhold til disse Retningslinjene. Hvis du har en klage om at vi har brutt Retningslinjene og har forsøkt i god tro å fremme klagen gjennom kundeserviseprosedyrer, men klagen ikke er tatt til følge av oss innen rimelig tid, da kan du håndheve Retningslinjene overfor oss. Dersom du klager til lokalt datatilsyn og datatilsynet finner at vi har brutt Retningslinjene, vil vi etterkomme datatilsynets funn, men vi forbeholder oss rett til å anke slike funn. Retningslinjene vil ikke påvirke rettigheter du har under lokal lovgivning, krav fra lokale datatilsyn, eller fra annen avtale du måtte ha med oss.
Disse Retningslinjene understreker vår forpliktelse til å beskytte  dine personopplysninger. De er bindende for alle selskaper i American Express Gruppen, noe som viser vårt fokus på personvern. I tillegg, hvert selskap i American Express Gruppen som behandler personopplysninger vil kunne ha tilleggsregler og rutiner  som vil være i samsvar med disse retningslinjene.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse Retningslinjene, ta kontakt.

For ytterligere informasjon om hvordan American Express Gruppen sikrer overholdelse av disse Retningslinjene i EØS-området, vennligst se Retningslinjer for gjennomføring i EØS-Området.

    Eksempel på effektiv rente 23 % kr 15.000,- o/12mnd. Totalt kr 16.503,-