Chat alert

American Express beskytter dine personlige data
American Express tar personvern meget alvorlig. Dersom vårt navn brukes i forsøk på å lure våre kunder til å gi fra seg informasjon, vil vi jobbe iherdig for å sette en stopper for det. I tillegg, understrekes det at American Express aldri sender mail til sine kunder der vi ber om å få oppgitt sensitiv data som passord, personnummer, kontonummer, mors pikenavn eller lignende.

Phishing
Phishing (eller "nettfiske") er en form for falske meldinger som har til hensikt å lure folk til å oppgi personlig data eller informasjon om økonomiske forhold, konti eller lignende som, for eks. navn og passord til en som eier/disponerer en konto, kredittkort data og personnummer. Den vanligste formen for ”nettfiske” er å sende melding via e-post fordi det koster lite, gir avsender større anonymitet, treffer en større målgruppe på et blunk og gir muligheten for å be om øyeblikkelig svar. Svindlere brukere imidlertid også dialogbokser på Internett sider, direkte henvendelser pr post og oppringing per telefon.

Nettfiske e-poster er ofte satt opp slik at de gir inntrykk av å komme fra en legitim finansinstitusjon, forsikringsselskap eller annet firma. Gjennom bruk av bl.a. falsk avsenderadresse, tilsynelatende ekte logoer for banken/firmaet, lenker til andre tilsynelatende "ekte" nettsider og grafikk skal mottaker lures til å tro at de har fått et legitimt forespørsel om personlig data. Disse falske e-postene gir ofte inntrykk av at det haster med å svare dersom negative konsekvenser skal unngås for at mottaker ikke skal ta tid til å tenke seg om. Ofte står det, for eksempel, at dersom ikke mottaker "bekrefter" eller "oppdaterer" kontoinformasjon med en gang vil tjenesten kanselleres. .

Dersom du mottar en e-post som du mistenker for å være ledd i et bedrageri, bes du snarest kontakte Amercian Express og kortutstedende bank som beskrevet under:
American Express: Send e-post til spoof@americanexpress.com. Alle meldinger mottatt på denne adressen vil bli gjennomgått og fulgt opp, men vi er ikke i stand til å gi tilbakemelding på individuelle henvendelser med informasjon om evt. funn forbundet med saken.
Utstedende bank: Ring kontaktnummeret som står på baksiden av kortet ditt for å melde saken. Dersom du ikke har kortet for hånden kan du også finne bankens telephonnummer og e-post adresse ved å klikke på "kontakt oss" i American Express nettsiden for landet du bor i.

 Vennligst kontakt kundeservice snarest på telefonnummeret som står på baksiden av kortet dersom du allerede har oppgitt informasjon vedrørende din American Express konto og du mistenker at henvendelsen du svarte på var ledd i et bedrageri. I tillegg bør du endre evt. passord eller PIN-kode med en gang og holde et godt øye på bevegelsene på kontoen din.


Tips for å unngå å bli svindlet
Sørg for at uvedkommende ikke får tilgang til fortrolig informasjon. Slik kan du minimere risikoen for bedrageri.
Det aller viktigste er å:
Aldri la andre bruke kortet ditt
Signere baksiden av nye kort med en gang
Makulere gamle kort ved å klippe dem i stykker
Gi oss melding med en gang du oppdager at kortet er borte eller mistenker at det er stjålet. Da kan vi kansellere kortet slik at det ikke kan misbrukes

Beskytt PIN koden din
Oppbevar aldri PIN koden i lommeboken, vesken, syvende sans eller lignende, eller noter det på en måte uvedkommende kunne forstå
Oppgi aldri PIN koden, passordet eller annen sikkerhetsinformasjon til andre
Prøv alltid å skule hånden din når taster inn PIN koden i en betalingsterminal eller minibank slik at ingen kan se hva du taster

Tenk sikkerhet når du handler på nett
Bruk kun sikre nettsider når du handler på nett. Nettsiden er sikker dersom det er bilde av en hengelås nederst til høyre i nettleseren din, eller dersom adressen begynner med ”https”, der "s" står for sikker ("secure").
Sjekk kontoutskriftene dine
Behold kvitteringene dine og sjekk dem mot kontoutdraget
Kontakt kortutstederen snarest dersom du oppdager belastninger på kontoen din som du ikke kjenner igjen
Makuler papirkopier av kontoutdragene dine når du ikke lenger har bruk for dem
På American Express Onlinet (nettbank), kan du sjekke kontobevegelser daglig

Beskytt deg mot tyveri av din identitet
Vern godt om personlig data og dokumenter, særlig fødselsdato/personnummer – denne informasjonen kan brukes til å stjele din identitet
Riv i stykker eller makuler alle dokumenter med sensitiv informasjon som du mottar fra finansinstitusjoner og andre når du ikke lenger har bruk for dem
Sjekk kredittopplysningene dine jevnlig. På denne måte kan du oppdage evt. tyveri av din identitet på et tidlig tidspunkt


Beskyttelse mot bedrageri