Chat alert

American Express® erklæring om personvern på Internett

Norge

Ikrafttredelsesdato: 1. november 2014

Hos American Express® ønsker vi å beskytte dine personopplysninger. Vi ønsker at du skal vite hvordan vi kan innhente, bruke, dele og oppbevare informasjon om deg og de valgene som er tilgjengelige for deg.
 
Når vi leverer produkter eller tjenester fra American Express®  til deg, kan vi også gi deg spesifikke tilleggsopplysninger om hvordan vi akter å bruke dine personopplysninger. Hvis du har et American Express-produkt eller en American Express-tjeneste som ikke er levert av American Express® (for eksempel et kort utstedt av en av våre samarbeidsbanker), må du være vennlig å lese den relevante personvernerklæringen som dekker slike produkter eller tjenester, eller du kan kontakte produkt- eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om den praksisen de har for personvern.
 
Denne personvernerklæringen gjelder for American Express® sine nettsteder, Internett-applikasjoner som kjører på smarttelefoner, nettbrett og andre mobile enheter (“apper”), samt din bruk av eller tilgang til noen av våre Internett-tjenester eller noe Internett-innhold med forbindelse til denne erklæringen. Den gjelder ikke for de nettstedene som har sin egen personvernerklæring på Internett, f.eks. nettstedet til American Express Network, www.amexnetwork.com.
 
Våre nettsteder og apper er ikke beregnet for barn under 13 år. Vi bruker ikke Internett til med vitende vilje å be om opplysninger fra eller drive markedsføring rettet mot barn under 13 år.
 
Siden vi kan komme til å endre denne erklæringen om personvern på Internett, anbefaler vi at du sjekker den tilgjengelige og gjeldende versjonen fra tid til annen. Hvis vi endrer denne erklæringen, vil vi oppdatere “ikrafttredelsesdatoen” øverst på denne siden.

Innhold og informasjon

Denne erklæringen om personvern på Internett beskriver hvordan vi (og våre tjenesteleverandører) kan innhente, bruke, dele og oppbevare informasjon som vi får om deg via Internett. Vi samler online-informasjon hvis du:
 - Besøker eller bruker våre nettsteder eller applikasjoner.
- Mottar eller svarer på elektronisk kommunikasjon fra oss.
- Ser eller klikker på våre annonser eller annet online-innhold, og samhandler med oss via nettsteder for sosiale medier og andre nettsteder og apper.


I denne erklæringen forklarer vi også hvordan vi kan kombinere online-informasjon med annen informasjon, og hvordan vi deretter bruker denne kombinerte informasjonen.
Hva slags informasjon innhenter vi online, og hvordan innhenter vi den?
De typene informasjon vi innhenter, avhenger av hvilket produkt eller hvilken tjeneste du bruker.
 
Noen ganger gir du informasjon rett til oss (eller til våre tjenesteleverandører). Du kan for eksempel gi oss navn, kontonummer, e-postadresse, postadresse, telefonnummer eller fødselsdato når du:

- Fyller ut et online-skjema eller svarer på en undersøkelse, bl.a. når du bestiller reiser hos oss
registrerer, logger deg inn på eller oppdaterer innstillingene på kontoen din ved hjelp av våre online-tjenester
- Registrerer eller melder deg på som bruker av våre tjenester
- Deltar i en konkurranse eller registrerer deg for å motta et tilbud, eller kjøper noe på våre nettsteder eller apper


Vi (og våre tjenesteleverandører eller tredjeparts annonseservere) innhenter også informasjon via bruk av informasjonskapsler og liknende teknologier. De fleste informasjonskapsler og liknende teknologier vil bare innhente avidentifisert informasjon, for eksempel hvordan du kommer til nettstedet vårt eller hvor du generelt befinner deg. Imidlertid vil enkelte informasjonskapsler og liknende teknologier innhente personopplysninger. Hvis du for eksempel klikker på Husk meg når du logger deg inn på nettstedet vårt, vil en informasjonskapsel lagre brukernavnet ditt.
 
Vi (og våre tjenesteleverandører eller tredjeparts annonseservere) innhenter også informasjon ved å bruke informasjonskapsler og liknende teknologier om:

Enheten du bruker til å se på våre nettsteder eller bruke våre apper med (vi kan for eksempel innhente informasjon om operativsystemet eller nettleserversjonen og den typen enhet du bruker til å åpne elektronisk kommunikasjon fra oss). IP-adressen og informasjon i tilknytning til den IP-adressen (f.eks. domeneinformasjon, din Internett-leverandør og generell geografisk plassering) nettleserhistorien på våre nettsteder eller apper (for eksempel hva du ser etter, de sidene du besøker, hvor lenge du blir, og hvor ofte du kommer tilbake) hvordan du leter etter våre nettsteder eller apper, hvilket nettsted eller hvilken app du kom fra, og hvilke av våre forretningspartneres nettsteder du besøker hvilke annonser eller hvilket online-innhold fra oss og våre forretningspartnere du ser, går inn på eller klikker på om du åpner elektronisk kommunikasjon fra oss, hvilke deler du klikker på, og hvor den mobile enheten din befinner seg (for eksempel for å bidra til å unngå svindel, eller når du registrerer deg for å motta stedsbasert innhold på våre mobile nettsteder eller apper).
Vi (og våre tjenesteleverandører eller tredjeparts annonseservere) kan også innhente informasjon som er gjort offentlig tilgjengelig via tredjeparts plattformer (f.eks. Internett-baserte plattformer for sosiale medier), via online-databaser eller -kataloger, eller informasjon som ellers er innhentet på lovlig måte.  Innhenting av denne informasjonen avhenger av tredjepartens bruksvilkår og/eller personvernerklæringen.
 
Hvordan bruker vi den informasjonen vi innhenter om deg?
Vi kan bruke online-informasjon som vi innhenter om deg alene eller kombinere den med annen informasjon for å: 
- Levere produkter og tjenester, deriblant for å: annonsere og markedsføre våre produkter og tjenester – og tilsvarende fra våre forretningspartnere – blant annet for å foreta  bakgrunnsundersøkelser og analyser, blant annet for å håndtere svindel og sikkerhetsrisikoer, deriblant å vurdere kredittrisikoer for vår virksomhet, blant annet å bruke den på andre måter etter behov eller i tråd med det loven tillater, eller med tillatelse fra deg

Hvordan deler vi informasjon fra deg med andre?
Noe online-informasjon er personopplysninger.

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?
Vi deler ikke personopplysninger med andre unntatt som beskrevet nedenfor. Vi kan dele personopplysninger etter behov eller i tråd med det loven tillater, for eksempel: med kredittvurderingsbyråer og liknende institusjoner for å rapportere eller spørre om dine økonomiske forhold og for å rapportere eller innkreve gjeld fra deg med tilsynsmyndigheter, domstoler og offentlige institusjoner for å følge rettslige pålegg, rettslige krav eller myndighetskrav og offentlige henvendelser med våre tjenesteleverandører, tilsynsmyndigheter og offentlige institusjoner for å oppdage og hindre svindel og kriminalitet og for å beskytte rettighetene til American Express eller andre i American Express-konsernet med våre tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss og hjelper oss å drive virksomheten vår (vi trenger tjenesteleverandører for å sikre personopplysninger og bare bruke personopplysninger til de formålene vi spesifiserer) med finansinstitusjoner eller merkevarepartnere som vi tilbyr eller utvikler produkter og tjenester sammen med (men de får ikke bruke dine personopplysninger ¾ særlig din e-postadresse ¾ til uavhengig markedsføring av sine produkter og tjenester overfor deg hvis ikke du gir tillatelse til at de kan gjøre det) i forbindelse med salg av alle eller en del av selskapene i American Express-konsernet eller deres eiendeler, eller ·når det gjelder spesifikke produkter eller tjenester når du har gitt tillatelse til det Vi kan overføre personopplysninger til tjenesteleverandører eller til selskaper i American Express-konsernet over hele verden, for eksempel for å behandle transaksjoner og gi deg produkter og tjenester fra oss. Uansett hvor vi behandler informasjon fra deg, vil vi beskytte den på den måten som er beskrevet i denne erklæringen om personvern på Internett og i henhold til gjeldende lover.

Slik behandler vi oppsamlet informasjon og avidentifisert informasjon
Oppsamlet informasjon og avidentifisert informasjon identifiserer deg ikke som person, men den hjelper oss til å analysere mønstre blant ulike persongrupper. Vi kan dele oppsamlet informasjon og avidentifisert informasjon på flere måter, for eksempel:

- Av samme grunn som vi kan dele personopplysninger med forretningspartnere for å bidra til å utvikle og markedsføre produkter eller tjenester og presentere målrettet innhold, deriblant målrettet reklame.
- Med forretningspartnere for å gjennomføre analyser og bakgrunnsundersøkelser om kunder, nettsted og appbrukere, eller med tredjeparts annonseservere for å plassere annonser (blant annet annonser for våre forretningspartnere) på ulike nettsteder og apper og for å analysere hvor effektive disse annonsene er.


Hvordan oppbevarer vi og trygger informasjon fra deg?
Vi bruker administrative tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Disse tiltakene omfatter datasikring og sikrede filer og anlegg. Vi iverksetter rimelige tiltak for på sikker måte å ødelegge eller permanent å avidentifisere personopplysninger når vi ikke trenger dem lenger.
Vi vil bare oppbevare dine online-personopplysninger så lenge vi må, for å levere våre produkter og tjenester hvis ikke lover eller forskrifter pålegger oss noe annet. Det kan også hende vi må oppbevare dem av hensyn til rettslige undersøkelser eller undersøkelser fra myndighetenes side.

Hvilke valg har du?
Du har alltid rett til å få tilgang til, oppdatere og endre eller rette personopplysninger. Hvis du ønsker å gjøre det, eller hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du gjøre det på Min profil på americanexpressonline.no eller ta kontakt med Medlemsservice.

Du kan velge hvordan American Express skal bruke dine personopplysninger, for eksempel hvordan vi skal drive markedsføring overfor deg eller hvordan vi skal håndtere informasjonskapsler og liknende teknologier.

Hvilke valg har du når det gjelder vår markedsføring overfor deg?

Du kan velge hvordan du ønsker å motta markedskommunikasjon, blant annet direkte markedsføring – enten vi sender materialet til deg via post, e-post, SMS og/eller telefon. Hvis du velger ikke å motta markedskommunikasjon fra oss, følger vi ditt ønske. Vær oppmerksom på at hvis du velger ikke å motta slik kommunikasjon, kan dette påvirke enkelte tilbud i tilknytning til produktene eller tjenestene du har valgt. Vi vil likevel kommunisere med deg i forbindelse med å betjene kontoen din, besvare henvendelser og håndtere reklame eller programmer som du har valgt å delta i. For å få mer informasjon og håndtere markedsføring kan du ta kontakt med Medlemsservice.

Har du spørsmål som gjelder erklæringen om personvern på Internett?
Hvis du har spørsmål om vår erklæring om personvern på Internett, kan du ringe oss på det nummeret som er oppført bak på kortet ditt, eller på følgende nummer:
 
Corporate Card-medlemmer    +47 22 96 08 00 

Ordliste

Oppsamlet informasjon
Data eller informasjon om flere personer som er kombinert eller samlet opp. Oppsamlet informasjon inkluderer informasjon som vi oppretter eller innhenter fra ulike kilder, deriblant korttransaksjoner eller enkelte data fra informasjonskapsler og liknende teknologier.

American Express (vi, vår, vårt, våre, oss)
Selskapet American Express Company slik det er identifisert i starten av denne erklæringen om personvern på Internett.


Selskaper i American Express-konserne
Alle tilknyttede selskaper og datterselskaper av og alle selskaper som eies eller kontrolleres av American Express Company.

Forretningspartner
Alle tredjeparter som vi driver forretningsvirksomhet med, og som vi har et kontraktsforhold til, for eksempel en bedrift som aksepterer kort under varemerket American Express. 

Merkevarepartnere
bedrifter som vi samarbeider med om å tilby kort med begge merkevarelogoene på.
Informasjonskapsler og liknende teknologier en
informasjonskapsel er en liten datafil som et nettsted overfører til harddisken på datamaskinen din. Vi kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen din når du besøker vårt nettsted eller nettstedet til et annet selskap der våre annonser vises, eller når du kjøper noe, ber om eller personliggjør informasjon eller registrerer deg for å motta enkelte tjenester. Hvis du godtar informasjonskapslene som brukes på vårt nettsted, nettsteder som blir “levert av” et annet selskap på vegne av oss, eller nettsteder der våre annonser vises, kan du gi oss tilgang til informasjon om dine interesser. Vi kan bruke den informasjonen til å gjøre din bruk av nettstedet mer personlig. Liknende teknologier, f.eks. nettfyr, piksler, gifer og tagger, gjør det samme. Vi bruker uttrykket informasjonskapsler og liknende teknologier i denne erklæringen for å henvise til alle teknologier som innhenter informasjon på denne måten.

Avidentifisert informasjon
Data eller informasjon som brukes på en måte som ikke identifiserer deg som en tredjepart. Vi lager ofte avidentifisert informasjon med utgangspunkt i personopplysninger. Den inkluderer informasjon som vi kan innhente fra ulike kilder, deriblant korttransaksjoner eller enkelte data fra informasjonskapsler og liknende teknologier.

IP-adresse 
et tall som tildeles en enhet ved oppkopling til Internett.

Online-informasjon
Data eller informasjon som er innhentet på American Express' nettsteder og apper, samt på nettsteder og apper til tredjeparter i tilknytning til emner om vår virksomhet. Dette kan inkludere personopplysninger, oppsamlet informasjon og avidentifisert informasjon.

Annen informasjon 
Intern informasjon i American Express (for eksempel data om korttransaksjoner), eksterne data som finansselskaper bruker for å behandle søknader og fullføre transaksjoner, samt annen informasjon på og utenfor Internett som vi innhenter fra eller om deg.

Personopplysninger 
Informasjon som kan identifisere en person, f.eks. via navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Tjenesteleverandører alle leverandører, tredjeparter og/eller selskaper som driver forretningsvirksomhet på våre vegne, f.eks. trykking, postutsendelser og andre kommunikasjonstjenester (e-post, adressert reklame osv.), markedsføring, databehandling, tjenesteyting, innsamling eller annonsehåndtering.

Målrettet reklame annonser som vi eller våre tjenesteleverandører viser på nettsteder som ikke tilhører selskapene i American Express-konsernet, og som er basert på preferanser eller interesser utledet fra data innhentet fra en spesiell datamaskin eller enhet om atferd på Internett over tid og på ulike nettsteder.

Tredjeparts annonseservere selskaper som leverer teknologi for å plassere annonser på nettsteder (og apper) og sporer hvilken virkning annonsene har. Disse selskapene kan også plassere og få tilgang til informasjonskapsler på din enhet. Informasjonen som de innhenter fra våre nettsteder, er i en form som ikke identifiserer deg personlig.


Erklæring om personvern