Chat alert

Reise- og avbestilling forsikring med American Express

Betal minimum halvparten av reisens transportkostnad med ditt American Express Gold Card, og du er automatisk dekket gjennom vår reise- og avbestillingsforsikring. Forsikringen gjelder for reiser med inntil tre måneders varighet.

For å omfattes av forsikringen må du være medlem av norsk folketrygd og ha fast bopel i Norge. Reisen må også startes og avsluttes i Norge.

Under reise og opphold vil reiseforsikringen omfatte deg og medreisende familiemedlemmer under 21 år som bor i samme husstand, eller tre medreisende.

Last ned vilkår og bevis

Klikk her for å se fullstendige forsikringsvilkår
Klikk her for å se forsikringsbevis

Skademelding

Skader melder du her


Reise- og avbestillingsforsikring