Chat alert

Fleksibilitet med FlexPay

Med vår tilleggstjeneste FlexPay, har du muligheten til å dele opp betalingen av din månedlige faktura i flere innbetalinger. 
FlexPay er gratis å etablere og tjenesten gir deg en kredittreserve på inntil 150 000 kroner som knyttes opp mot din American Express konto.

Du har som vanlig inntil 45 rentefrie dager på alle transaksjoner. Ved fakturaens forfall bestemmer du selv hvor mye du vil betale,  men du må minimum  betale 3 % av utestående beløp (minimum kr 250,–) hver måned. Det er først når du eventuelt velger å benytte deg av kredittreserven at det påløper renter.

Nominell rente for FlexPay er 18 %. Effektiv rente 20,8 %, 15.000 o/12 mnd. Totalt 16.365.

Eventuelle endringer i vilkårene vil bli varslet seks uker før de trer i kraft.


FlexPay