Bestill

Bestill

Det er enkelt og trygt å søke om kortet

Vennligst vent...

Du kan bruke BankID og få søknaden godkjent i dag!

Du kan starte søknaden både med og uten BankID for raskere behandling.
Ved bruk av BankID vil mange søknadsfelter være ferdig utfylt.

For at vi skal kunne gjøre en forsvarlig kredittvurdering, er vi pålagt å foreta en beregning av din betjeningsevne. Kredittopplysningsforetak foretar en slik beregning på bakgrunn av opplysninger som du har gitt i denne søknaden samt statistisk informasjon og markedsdata som de innhenter og bearbeider. Slik informasjon er f.eks. utgifter til livsopphold, bo -og strømutgifter, utgifter til bil m.m.

Har du spørsmål underveis, ta kontakt med kundeservice på 815 22 040